Nükleer Bilimler ve Uygulamaları “Curie’ nin Z Kuşağı” ders programı ve detaylı bilgiler http://nukleerbilimyazokulu.com web adresinde yer almaktadır.

Katılımcıların farklı disiplinlerden Fen, Mühendislik (Kimya, Ziraat, İnşaat, Su Ürünleri, Nükleer Enerji gibi) Eczacılık ve Tıp Fakültelerinin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri (35 yaş altı) olmaları gerekmektedir. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Başvurular arasından etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başvuruda bulunan adayların lisans not ortalamalarının esas alınması planlanmaktadır. Belirlenen kontenjandan daha fazla müracaat olması halinde başarı sıralamaları (transkript notları) aynı olan adaların seçiminde etkinliğie başvuru tarihleri dikkate alınacaktır.

Katılımcıların sınıf, cinsiyet ve illere göre dağılımında denge sağlanacaktır.

Böyle bir etkinlikten daha önce yararlanmamış olması öncelik sağlayacaktır.