Katılımcıların farklı disiplinlerden Fen, Mühendislik (Kimya, Ziraat, İnşaat, Su Ürünleri, Nükleer Enerji gibi) Eczacılık ve Tıp Fakültelerinin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri (35 yaş altı) olmaları gerekmektedir. Yaz okulu sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Başvurular arasından etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başvuruda bulunan adayların lisans not ortalamalarının esas alınması planlanmaktadır.            

TUBİTAK 2237-A-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programından destek alınması durumunda, yaz okuluna katılım ücretsiz olup başvuruda bulunmak isteyen kişilerin 8 Mart 2021 tarihinden itibaren http://nukleerbilimyazokulu.com/ web adresinde yer alan kayıt formunu doldurması gerekmektedir.