Farklı disiplinlerden lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin temel amaçları

Farklı disiplinlerden lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin temel amaçları aşağıda listelenmiştir:

Katılımcıların;

  • 21. yüzyılda nükleerin bilimlerin yeri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
  • Nükleer bilimlerde güncel araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
  • Nükleer bilimlerin farklı uygulama alanlarında deneyimli araştırmacılar ile tanışıp fikir alışverişinde bulunmak.
  • Bu alanda lisansüstü eğitim alan öğrenciler ile buluşup deneyimlerinden faydalanmak.
  • Nükleer bilimler ve uygulama araştırmaları konusunda kendileri ile benzer şekilde heyecanlı akranlarla tanışmalarını sağlamak.

            Bu etkinlik kapsamında verilecek eğitimler; nükleer bilimlerin hayatımızdaki yeri, radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, doğal radyoaktivite, radyasyonun teşhis ve tedavide kullanımına yönelik uygulamalar, nükleer tıp, nükleer reaktör fiziği, nükleer ile ilgili endüstriyel uygulamalar, radyoaktif atık yönetimi, nükleer fizik, nükleer kimya, çevresel radyoaktivite izleme ve ölçme konularında kavram ve teknolojileri tanıtma konularını kapsamaktadır.