Nükleer Bilimler ve Uygulamaları: “Curie’nin Z Kuşağı”

Prof. Dr. Serap TEKSÖZ koordinatörlüğünde 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleşmek üzere “Nükleer Bilimler ve Uygulamaları: “Curie’nin Z kuşağı” başlıklı 3 günlük bir eğitim faaliyeti planlanmıştır.

Farklı disiplinlerden lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinliğin temel amaçları aşağıda listelenmiştir:

Katılımcıların;

 • 21. yüzyılda nükleer bilimlerin dünyada ve ülkemizdeki yeri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • Nükleer bilimlerde güncel araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • Nükleer bilimlerin farklı uygulama alanlarında deneyimli araştırmacılar ile tanışıp fikir alışverişinde bulunmak.
 • Nükleer bilimler ve uygulamaların lisansüstü eğitim ve araştırmaları konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda önerdiğimiz bu etkinlikte verilecek eğitimler;

Nükleer Bilimlerin Hayatımızdaki Yeri

 • Çevredeki Radyoaktivite
 • İyonlaştırıcı Radyasyon ve Ölçümü
 • Radyasyonun Teşhis ve Tedavideki Uygulamaları
 • Radyokorunum
 • Nükleer Reaktör Fiziği
 • Parçacık Hızlandırıcılar
 • Nükleer Yakıt Teknolojisi ve Nükleer Yakıt Çevrimi
 • Radyoaktif Atıklar ve Yönetimi
 • Endüstriyel Uygulamalarda Nükleer Bilimler konularını kapsamaktadır.

Nükleer Bilimler ve Uygulamaları: “Curie’nin Z kuşağı ders programı ve detaylı bilgiler http://nukleerbilimyazokulu.com/ web adresinde yer almaktadır.

Katılımcıların farklı disiplinlerden Fen, Mühendislik (Kimya, Ziraat, İnşaat, Su Ürünleri, Nükleer Enerji gibi) Eczacılık ve Tıp Fakültelerinin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri (35 yaş altı) olmaları gerekmektedir. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Başvurular arasından etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başvuruda bulunan adayların lisans not ortalamalarının esas alınması planlanmaktadır. Belirlenen kontenjandan daha fazla müracaat olması halinde başarı sıralamaları (transkript notları) aynı olan adayların seçiminde etkinliğe başvuru tarihleri dikkate alınacaktır.

Katılımcıların sınıf, cinsiyet ve illere göre dağılımında denge sağlanacaktır.

Benzer bir etkinlikten daha önce yararlanmamış olması öncelik sağlayacaktır.

TUBİTAK 2237-A-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programından destek alınması durumunda, etkinliğe katılım ücretsiz olup başvuruda bulunmak isteyen kişilerin http://nukleerbilimyazokulu.com/ web adresinde yer alan kayıt formunu 15 Ekim 2021 tarihine kadar doldurması gerekmektedir.

Önemli Not: Düzenlenecek olan etkinlik için “2237-A- Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” başvuru yapılacaktır. Konuyla ilgili sorularınızı cigdem_ch@yahoo.com  adresine gönderebilirsiniz.