Katılımcıların Farklı Disiplinlerden; Fen, Mühendislik (Kimya, Ziraat, İnşaat, Su Ürünleri, Nükleer Enerji gibi) Eczacılık ve Tıp Fakültelerinin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden seçilecektir

Katılımcıların farklı disiplinlerden Fen, Mühendislik (Kimya, Ziraat, İnşaat, Su Ürünleri, Nükleer Enerji gibi) Eczacılık ve Tıp Fakültelerinin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri (35 yaş altı) olmaları gerekmektedir. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Başvurular arasından etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başvuruda bulunan adayların lisans not ortalamalarının esas alınması planlanmaktadır. Belirlenen kontenjandan daha fazla müracaat olması halinde başarı sıralamaları (transkript notları) aynı olan adayların seçiminde etkinliğe başvuru tarihleri dikkate alınacaktır.

Kursumuz TUBİTAK 2237-A-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programına Başvuru yapılmıştır.

Nükleer Bilimler ve Uygulamaları: “Curie’ nin Z kuşağı” etkinliğimiz için TUBİTAK 2237-A-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programına başvuru yapılmıştır.

Önemli Not: Kursla ilgili sorularınızı cigdem_ch@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz.

Nükleer Bilimler ve Uygulamaları: “Curie’ nin Z kuşağı”

Nükleer Bilimler ve Uygulamaları: “Curie’ nin Z kuşağı”

Prof. Dr. Serap TEKSÖZ koordinatörlüğünde 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak “Nükleer Bilimler ve Uygulamaları: “Curie’nin Z kuşağı” başlıklı 3 günlük bir eğitim faaliyeti planlanmıştır.

Farklı disiplinlerden lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin temel amaçları

Farklı disiplinlerden lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin temel amaçları aşağıda listelenmiştir:

Katılımcıların;

  • 21. yüzyılda nükleerin bilimlerin yeri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
  • Nükleer bilimlerde güncel araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
  • Nükleer bilimlerin farklı uygulama alanlarında deneyimli araştırmacılar ile tanışıp fikir alışverişinde bulunmak.
  • Bu alanda lisansüstü eğitim alan öğrenciler ile buluşup deneyimlerinden faydalanmak.
  • Nükleer bilimler ve uygulama araştırmaları konusunda kendileri ile benzer şekilde heyecanlı akranlarla tanışmalarını sağlamak.

            Bu etkinlik kapsamında verilecek eğitimler; nükleer bilimlerin hayatımızdaki yeri, radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, doğal radyoaktivite, radyasyonun teşhis ve tedavide kullanımına yönelik uygulamalar, nükleer tıp, nükleer reaktör fiziği, nükleer ile ilgili endüstriyel uygulamalar, radyoaktif atık yönetimi, nükleer fizik, nükleer kimya, çevresel radyoaktivite izleme ve ölçme konularında kavram ve teknolojileri tanıtma konularını kapsamaktadır.