Katılımcıların Farklı Disiplinlerden; Fen, Mühendislik (Kimya, Ziraat, İnşaat, Su Ürünleri, Nükleer Enerji gibi) Eczacılık ve Tıp Fakültelerinin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden seçilecektir

Katılımcıların farklı disiplinlerden Fen, Mühendislik (Kimya, Ziraat, İnşaat, Su Ürünleri, Nükleer Enerji gibi) Eczacılık ve Tıp Fakültelerinin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri (35 yaş altı) olmaları gerekmektedir. Yaz okulu sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Başvurular arasından etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başvuruda bulunan adayların lisans not ortalamalarının esas alınması planlanmaktadır.Katılımcıların farklı disiplinlerden Fen, Mühendislik (Kimya, Ziraat, İnşaat, Su Ürünleri, Nükleer Enerji gibi) Eczacılık ve Tıp Fakültelerinin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri (35 yaş altı) olmaları gerekmektedir. Yaz okulu sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Başvurular arasından etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başvuruda bulunan adayların lisans not ortalamalarının esas alınması planlanmaktadır.

Kursumuz TUBİTAK 2237-A-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından desteklenmektedir

Nükleer Bilimler Ulusal Yaz Okulu: “Curie’ nin Z kuşağı” programı TUBİTAK 2237-A-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilmiştir.

Yaz okuluna katılım ücretsiz olup başvuruda bulunmak isteyen kişilerin http://nukleerbilimyazokulu.com/ web adresinde yer alan kayıt formunu 8 Mart 2021 tarihinden itibaren doldurması gerekmektedir.

Önemli Not: Kursla ilgili sorularınızı cigdem_ch@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz.

Nükleer Bilimler Ulusal Yaz Okulu: “Curie’ nin Z kuşağı”

Nükleer Bilimler Ulusal Yaz Okulu: “Curie’ nin Z kuşağı”

Prof. Dr. Serap TEKSÖZ koordinatörlüğünde 2-4 Nisan 2021 tarihlerinde Kuşadası-Aydın’da gerçekleşmek üzere “Nükleer Bilimler Ulusal Yaz Okulu: “Curie’nin Z kuşağı” başlıklı 3 günlük bir eğitim faaliyeti planlanmıştır.

Farklı disiplinlerden lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan bu yaz okulunun temel amaçları

Farklı disiplinlerden lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan bu yaz okulunun temel amaçları aşağıda listelenmiştir:

Katılımcıların;

  • 21. yüzyılda nükleerin bilimlerin yeri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
  • Nükleer bilimlerde güncel araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
  • Nükleer bilimlerin farklı uygulama alanlarında deneyimli araştırmacılar ile tanışıp fikir alışverişinde bulunmak.
  • Bu alanda lisansüstü eğitim alan öğrenciler ile buluşup deneyimlerinden faydalanmak.
  • Nükleer bilimler ve uygulama araştırmaları konusunda kendileri ile benzer şekilde heyecanlı akranlarla tanışmalarını sağlamak.

            Bu yaz okulu kapsamında verilecek eğitimler; nükleer bilimlerin hayatımızdaki yeri, radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, doğal radyoaktivite, radyasyonun teşhis ve tedavide kullanımına yönelik uygulamalar, nükleer tıp, nükleer reaktör fiziği, nükleer ile ilgili endüstriyel uygulamalar, radyoaktif atık yönetimi, nükleer fizik, nükleer kimya, çevresel radyoaktivite izleme ve ölçme konularında kavram ve teknolojileri tanıtma konularını kapsamaktadır.