Girdi yapan nukleer2020

Katılımcıların Farklı Disiplinlerden; Fen, Mühendislik (Kimya, Ziraat, İnşaat, Su Ürünleri, Nükleer Enerji gibi) Eczacılık ve Tıp Fakültelerinin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden seçilecektir

Katılımcıların farklı disiplinlerden Fen, Mühendislik (Kimya, Ziraat, İnşaat, Su Ürünleri, Nükleer Enerji gibi) Eczacılık ve Tıp Fakültelerinin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri (35 yaş altı) olmaları gerekmektedir. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Başvurular arasından etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başvuruda bulunan adayların lisans not ortalamalarının esas alınması planlanmaktadır. Belirlenen kontenjandan daha fazla müracaat […]

Farklı disiplinlerden lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin temel amaçları

Farklı disiplinlerden lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin temel amaçları aşağıda listelenmiştir: Katılımcıların; 21. yüzyılda nükleerin bilimlerin yeri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak Nükleer bilimlerde güncel araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Nükleer bilimlerin farklı uygulama alanlarında deneyimli araştırmacılar ile tanışıp fikir alışverişinde bulunmak. Bu alanda lisansüstü eğitim alan öğrenciler ile […]